Przebieg wizyty flebologicznej z USG Doppler


USG doppler wykonywany przez Doctor Łasochę

Wizyta flebologiczna składa się zazwyczaj z kilku etapów. Pierwszym jest wywiad, czyli rozmowa z pacjentem dotycząca celu wizyty, dolegliwości, które są podstawą zgłoszenia do lekarza flebologa, oraz oczekiwań względem leczenia.

Następnym etapem jest pomiar kończyn dolnych wykonywany w pozycji stojącej w celu oceny obecności obrzęku i ewentualnego dobrania wyrobów uciskowych (kompresjoterapii). Po zebraniu wymiarów następuje rozpoczęcie badania USG Doppler kończyn dolnych i miednicy mniejszej (jamy brzusznej). Najpierw w pozycji stojącej, a następnie w pozycji leżącej.

W trakcie badania USG lekarz uciska żyły kończyn dolnych i brzucha specjalnymi głowicami, oceniając średnice żył, prawidłowość przepływu krwi w żyłach oraz obecność potencjalnych skrzeplin. Jest to badanie nieinwazyjne i bezpieczne dla pacjenta.

Po zebraniu danych z wywiadu oraz badania USG Doppler lekarz ustala diagnozę, a następnie proponuje optymalne leczenie, dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *